Opvang 2-4 jaar

Spelend leren

Op onze peutergroepen is er uitgebreid aandacht voor spelen, leren en ontdekken, samen met leeftijdsgenootjes. In de kleine, veilige setting van de peutergroep, mogen de kinderen liedjes zingen, kleine werkjes maken, lekker kliederen en vooral heel veel vrij spelen. We bieden elke dag leuke activiteiten en werken met herkenbare thema’s: ziek en gezond, wie ben ik, kleding, noem maar op!
Met de kinderen die daaraan toe zijn, maken we uitstapjes naar de kleuterklas. Samen buiten spelen op het schoolplein, fruit eten in de kleutergroep of meespelen op het speelleerplein. Doordat onze deuren openstaan, stroomt je peuter met vier jaar moeiteloos door naar het onderwijs, waar hij iedere dag weer dezelfde bekende pedagogisch medewerkers en leerkrachten ziet.

VVE methode Piramide

Op zes van onze zeven locaties bieden we VVE (voor- en vroegschoolse educatie) in de peutergroep. Spelenderwijs krijgen peuters extra begeleiding bij hun (taal)ontwikkeling. De Piramide methode neemt de peuters op speelse wijze mee in de thema’s op de groep. Met de peuters zetten we bij ieder nieuw thema weer dezelfde vier logische stappen: oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen. Zo worden de peuters volledig ondergedompeld in alle ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld taal, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en logisch redeneren.

De locaties waar we peuteropvang bieden zijn:

  • Speelleerplein de Vlieger VVE
  • Kindplein ’t Centrum VVE
  • IKC de Klimboom VVE
  • Kindcentrum Aventurijn VVE
  • Kindcentrum Marimba VVE
  • Kindcentrum de Vlonder VVE
  • Speelleercentrum de Wijde Wereld