Centrale Kindcentrumraad

Kiem werkt met een centrale kindcentrumraad. Deze raad vormt de integrale medezeggenschap van de GMR onderwijs en oudercommissie kinderopvang.

Personeelsgeleding Kiem onderwijs

Ischa van de Burgt
Vincent Verstraten
Anneke Heerkens
Kristel Giesbers

Oudergeleding Kiem onderwijs

René van der Burgt (voorzitter)
Dorus Rijkers
Rogier van der Kooy Versteeg
Janneke Cornelissen

Personeelsgeleding Kiem opvang

Imke Smits (secretaris)

Oudergeleding Kiem opvang

Rinske Sanders