Openingstijden 2024

Kijk op de locatiepagina voor de exacte tijden op het kindcentrum van je keuze.

Kinderdagverblijf (0-4 jaar)

Al onze kinderdagverblijven zijn maandag tot en met vrijdag geopend van 8-18 uur. Uitbreiding is mogelijk vanaf 7 uur en tot 18.30 uur. Op woensdag en vrijdag is er de mogelijkheid om halve dagen opvang af te nemen: van 8-13 uur of van 13-18 uur.

Peuteropvang VVE (2-4 jaar)

Onze peutergroepen VVE zijn maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30-12.30 uur. Uitbreiding is mogelijk vanaf 7 uur en tot 18.30 uur. 

Buitenschoolse Opvang (BSO 4-13 jaar)

Onze BSO’s zijn maandag tot en met vrijdag geopend van 7.30 uur tot begin schooltijd en vanaf einde schooltijd tot 18 uur. Ook in de vakanties en op studiedagen zijn we geopend van 8 tot 18 uur. Uitbreiding is mogelijk vanaf 7 uur en tot 18.30 uur.