Binnen Kiem werken we met de ontwikkelcircel. Op deze wijze geven we richting aan nieuwe ontwikkelingen. De ontwikkelcircel kent verschillende fases. Iedere fase vraagt om andere kwaliteiten van professionals. Zo geven we echt gezamenlijk vorm aan nieuwe ontwikkelingen binnen de koers van Kiem. We doen het samen en benutten ieders kwaliteit en talent.