Geen ouderbijdrage

We vragen geen vrijwillige ouderbijdrage. Maar alle leuke activiteiten, zoals kamp, uitstapjes en vieringen gaan natuurlijk wel door! Hier hebben we een speciaal potje voor. Want Kiemkracht is ook: gelijke kansen voor ieder kind.

Ieder kind doet mee, Samen voor elkaar

En we doen meer. Komend jaar onderzoeken we wat ouders nog extra betalen. Dat kan voor ieder kindcentrum anders zijn, denk bijvoorbeeld aan een cadeautje voor de leerkracht, sponsoring of het kopen van een zelfgemaakt kerststukje. In de toekomst willen we deze kosten ook afschaffen. We kijken samen naar andere oplossingen. Want Kiemkracht is ook: gelijke kansen voor ieder kind