Waarderend onderzoeken, ook bekend als Appreciative Inquiry (AI), is een benadering van organisatieontwikkeling en verandermanagement die zich richt op het identificeren en versterken van positieve aspecten binnen een organisatie. In plaats van zich te concentreren op problemen en tekortkomingen, richt waarderend onderzoeken zich op het ontdekken van wat al goed werkt en het versterken van deze positieve elementen om positieve verandering te bevorderen. 

De belangrijkste principes van waarderend onderzoeken zijn: 

Waarderende blik: in plaats van te focussen op tekortkomingen, richt waarderend onderzoeken zich op het waarderen en begrijpen van de sterke punten en succesverhalen binnen een organisatie. 

Inclusieve participatie: het betrekt medewerkers op alle niveaus bij het onderzoeksproces. Dit bevordert een gezamenlijk begrip en commitment ten aanzien van de gewenste veranderingen. 

Co-creatie van de toekomst: waarderend onderzoeken moedigt aan om samen een gewenste toekomst te creëren.  

Positieve formulering: het stellen van positief geformuleerde vragen is een kenmerk van waarderend onderzoeken. Dit helpt bij het stimuleren van constructieve gesprekken en het identificeren van positieve elementen. 

Waarderend onderzoeken helpt om een positieve cultuur te bevorderen en op een constructieve manier met uitdagingen om te gaan. Het is een benadering die de nadruk legt op groei. 

Waarom doen we dit? Omdat waarderend onderzoek ons helpt om te duiden welke volgende stap de meeste impact heeft in de opdracht van ieder kindcentrum.