Midden in de samenleving

Opgroeien, naar school gaan en spelen met vriendjes. Gewoon in de wijk, dichtbij en vertrouwd. Kiem heeft 12 kindcentra, er is er altijd wel een in de buurt. En op zes locaties hebben we Kiem Opvang. Op de overige locaties verzorgt Kanteel kinderopvang. Het kindcentrum is een deel van de wijk en de buurt en het is een ontmoetingsplek voor kinderen en ouders.

Samen met ouders

Als ouder wil je het beste voor je kind. Een fijne kindertijd en gelukkig kinderen, die opgroeien met een positief gevoel van eigenwaarde. Wij zijn graag partner in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Samen met ouders zorgen we voor een gelukkige, veilige kindertijd. Graag praten wij met ouders over het welbevinden van hun kind en nemen we de tijd voor een goede overdracht tijdens het brengen en halen. We zorgen ervoor dat ouders hun kind met een goed en gerust gevoel achter kunnen laten bij Kiem Opvang.

Opvang en onderwijs samen

Kiem biedt opvang en onderwijs voor kinderen van 0-13 jaar. Stapje voor stapje groeien kinderen op, wij zijn er om kinderen in hun ontdekkingstocht te begeleiden en te stimuleren. Bij Kiem werken opvang en onderwijs als één team bij de doorgaande ontwikkeling van kinderen. We zorgen ervoor dat kinderen zich thuis voelen en graag op onze kindcentra zijn.

Verbinding met de omgeving

De kindcentra van Kiem doen regelmatig mee met activiteiten in de buurt. We zijn er voor alle kinderen van 0-13. Ook voor kinderen die extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben. Dan zorgen we voor passende opvang, bijvoorbeeld via vve-programma's of samen met zorgpartners in de wijk. Dat doen we altijd in overleg met de ouders. En bij diverse activiteiten werken we nauw samen met sportverenigingen en maatschappelijke en culturele organisaties.