Coronavirus

De ouders/verzorgers van kinderen van opvang en onderwijs zijn in maart inmiddels via een brief geïnformeerd over hoe te handelen bij gezondheidsklachten. Brief ouders/verzorgers.
Ouders/verzorgers krijgen zodra er wijzigingen of nieuws is updates via de directeuren van de kindcentra..

Vervangingsproblematiek

Zoals u uit de media heeft vernomen kampt Nederland met een groeiend lerarentekort. Daardoor wordt het vinden van vervangers en/of het invullen van vacatures steeds moeilijker. Kiem heeft een vervangingsprotocol opgesteld.  Ouders/verzorgers van Kiem zijn hierover al geïnformeerd middels deze brief.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Informatie voor ouders/verzorgers
Protocol dossiervorming en gegevensuitwisseling
Notitie Privacy en datalekken

Klachtenregeling

​​Heeft u een klacht en wilt u daar melding van maken? Wij helpen u daar graag bij.
Lees hier welke stappen u kunt ondernemen.

Kiem onderwijs en opvang is aangesloten bij de klachtencommissie van stichting KOMM
Postbus 1040, 5602 BA Eindhoven
Telefoon: +31(0)6 158 849 73; email: m.arends@komm.nl
Kijk voor de klachtenregeling en overige informatie op www.komm.nl

Overige documenten

Protocol time-out, schorsing en verwijdering
Gedragscode
Verslag Inspectie vierjaarlijks onderzoek mei 2018
Jaarverslag 2020 

Externe begeleiding  onder schooltijd

Binnen de Kiem-scholen komt het steeds vaker voor dat er, naast de geboden hulp binnen school, externe begeleiding of ondersteuning geboden/aanbevolen wordt. Kiem heeft om die reden hierover beleid vastgesteld. Lees hierover meer.

Vakantieperiodes 2020 - 2021

Herfstvakantie                  19  t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie                    21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie            15 februari t/m 19 februari 2021
Tweede paasdag              5 april 2021
Koningsdag                       27 april 2021
Meivakantie                       3 mei t/m 14 mei 2021
Tweede pinksterdag        24 mei 2021
Zomervakantie                  26 juli t/m 3 september 2021

Vakantieperiodes 2021 - 2022

Herfstvakantie                  25  t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie                    27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie            28 februari t/m 4 maart 2022
Tweede paasdag              18 april 2022
Meivakantie                       25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart                        26 mei 2022
Tweede pinksterdag         6 juni 2022
Zomervakantie                  25 juli t/m 2 september 2022