Vervangingsproblematiek

Zoals u uit de media heeft vernomen kampt Nederland met een groeiend lerarentekort. Daardoor wordt het vinden van vervangers en/of het invullen van vacatures steeds moeilijker. Kiem heeft een vervangingsprotocol opgesteld.  Ouders/verzorgers van Kiem zijn hierover al geïnformeerd middels deze brief.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Informatie voor ouders/verzorgers
Protocol dossiervorming en gegevensuitwisseling
Notitie Privacy en datalekken

Klachtenregeling

Overal waar mensen samenwerken, kan iets mis gaan. Ook binnen een kindcentrum.  Bij Kiem hechten we veel waarde aan een zorgvuldige klachtenafhandeling. We gaan ervan uit dat in de meeste gevallen een klacht in onderling overleg binnen het kindcentrum wordt opgelost. Met de direct betrokkene(n), de pedagogisch medewerker, de leerkracht of directeur van het kindcentrum. 

Mocht dit niet lukken dan kunt u ondersteuning vragen van de schoolcontactpersoon binnen het kindcentrum. De laatste stap kan het inschakelen zijn van de bestuurder van Kiem onderwijs en opvang. Bereikbaar op het telefoonnummer van het bestuurskantoor (0413-332396), of per mail naar info@kiemuden.nl.
Heeft u een klacht en wilt u daar melding van maken? Wij helpen u daar graag bij. Lees hier welke stappen u kunt ondernemen.
De klachtenregeling ligt op elk kindcentrum ter inzage.

Kiem opvang is aangesloten bij de Geschillencommissie kinderopvang

Kiem onderwijs is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 

Overige documenten

Gedragscode
Verslag Inspectie vierjaarlijks onderzoek mei 2018
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022 
Reglement cameratoezicht

Externe begeleiding  onder schooltijd

Binnen de Kiem kindcentra komt het steeds vaker voor dat er, naast de geboden hulp binnen school, externe begeleiding of ondersteuning geboden/aanbevolen wordt. Kiem heeft om die reden hierover beleid vastgesteld. Lees hierover meer.

Vakantieperiodes 2022-2023

Herfstvakantie                  24  t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie                    26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie            20 februari t/m 24 februari 2023
Tweede paasdag              10 april 2023
Meivakantie                       24  april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart                        18 mei t/m 19 mei 2023
Tweede pinksterdag        29 mei 2023
Zomervakantie                 17 juli t/m 25 augustus  2023

Vakantieperiodes 2023-2024

Herfstvakantie                  16  t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie                    25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie            12 februari t/m 16 februari 2024
Tweede paasdag              1 april 2024
Meivakantie                       22  april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart                        9 mei t/m 10 mei 2024
Tweede pinksterdag        20 mei 2024
Zomervakantie                 8 juli t/m 16 augustus  2024