Coronavirus

Ouders/verzorgers krijgen zodra er wijzigingen zijn of nieuws is updates via de directeuren van de kindcentra..

Vervangingsproblematiek

Zoals u uit de media heeft vernomen kampt Nederland met een groeiend lerarentekort. Daardoor wordt het vinden van vervangers en/of het invullen van vacatures steeds moeilijker. Kiem heeft een vervangingsprotocol opgesteld.  Ouders/verzorgers van Kiem zijn hierover al geïnformeerd middels deze brief.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Informatie voor ouders/verzorgers
Protocol dossiervorming en gegevensuitwisseling
Notitie Privacy en datalekken

Klachtenregeling

​​Heeft u een klacht en wilt u daar melding van maken? Wij helpen u daar graag bij.
Lees hier welke stappen u kunt ondernemen.

Kiem onderwijs en opvang is aangesloten bij de klachtencommissie van stichting KOMM
Postbus 1040, 5602 BA Eindhoven
Telefoon: +31(0)6 158 849 73; email: m.arends@komm.nl
Kijk voor de klachtenregeling en overige informatie op www.komm.nl

Overige documenten

Protocol time-out, schorsing en verwijdering
Gedragscode
Verslag Inspectie vierjaarlijks onderzoek mei 2018
Jaarverslag 2020 

Externe begeleiding  onder schooltijd

Binnen de Kiem-scholen komt het steeds vaker voor dat er, naast de geboden hulp binnen school, externe begeleiding of ondersteuning geboden/aanbevolen wordt. Kiem heeft om die reden hierover beleid vastgesteld. Lees hierover meer.

Vakantieperiodes 2021 - 2022

Herfstvakantie                  25  t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie                    27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie            28 februari t/m 4 maart 2022
Tweede paasdag              18 april 2022
Meivakantie                       25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart                        26 mei 2022
Tweede pinksterdag         6 juni 2022
Zomervakantie                  25 juli t/m 2 september 2022

Vakantieperiodes 2022-2023

Herfstvakantie                  24  t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie                    26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie            20 februari t/m 24 februari 2023
Tweede paasdag              10 april 2023
Meivakantie                       24  april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart                        18 mei t/m 19 mei 2023
Tweede pinksterdag        29 mei 2023
Zomervakantie                 17 juli t/m 25 augustus  2023