Centrale Kindcentrum Raad

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) vervangen door de Centrale Kindcentrum Raad (CKR). Dat houdt in dat naast medewerkers en ouders/verzorgers van Kiem onderwijs ook medewerkers en ouders/verzorgers van Kiem opvang zeggenschap hebben op de kindcentra van Kiem waar kinderopvang plaatsvindt. De CKR staat voor beleid en besluitvorming binnen KIEM, van thema’s die locatie-overschrijdend zijn. 

Leden

De CKR van Kiem omvat momenteel drie ouders, vier medewerkers van onderwijs, een ouder en een medewerker van opvang. Deze groep komt zo'n 10 keer per jaar bij elkaar, en vergaderen dan over van alles wat Kiem aangaat. 

Personeelsgeleding Kiem onderwijs
Charlotte van de Kam
Ischa van de Burgt
Vincent Verstraten


Oudergeleding Kiem onderwijs
Dorus Rijkers
Marc Pruijssers
René van der Burgt (voorzitter)
Rogier van der Kooy Versteeg

Personeelsgeleding Kiem opvang
Imke Smits (secretaris)

Oudergeleding Kiem opvang
Rinske Sanders

Thema's en speerpunten 2022-2023

Jaarverslag 2021-2022