Kwaliteit van Kiem

Hieronder zijn een aantal belangrijke verslagen en documenten in het kader van kwaliteitsbeleid van Kiem te vinden. Klik op de titel om het document te openen.

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Inspectieverslag mei 2018 (vier-jaarlijks)

Algemene Verordening Gegevensbescherming

IBP - Beleidsplan
Protocol informatie beveiliging incidenten

Overige Documenten

Gedragscode
Klachtenregeling
Klokkenluidersregeling

Stichting KOMM
Kiem onderwijs en opvang is aangesloten bij de klachtencommissie van stichting KOMM
Postbus 1040, 5602 BA Eindhoven
Telefoon: +31(0)6 158 849 73; email: m.arends@komm.nl
Kijk voor de klachtenregeling en overige informatie op  www.komm.nl