Saamhorigheid, Verbinding en Eenheid

Wie  zijn we

Kiem is een onderwijs- en opvangorganisatie in de gemeente Maashorst (in de plaatsen Uden, Volkel en Odiliapeel).
Onder het bestuur van Kiem vallen twaalf kindcentra/basisscholen en één school voor speciaal onderwijs. 

Kiem verzorgt - met in totaal zo'n 275 medewerkers - onderwijs aan circa 2750 leerlingen van het basisonderwijs. Daarnaast verzorgt Kiem met circa 70 medewerkers op diverse locaties kinderopvang/buitenschoolse opvang en/of wordt samengewerkt met andere kindvoorzieningen.
Op Speelleercentrum De Wijde Wereld wordt integraal kinderopvang aangeboden. 

Organisatie 

Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Meerloseweg 3 in Uden.
Openingstijden: van maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Op vrijdag is het kantoor gesloten). Tijdens de schoolvakanties is de bereikbaarheid beperkt. Bij calamiteiten kun je bellen met de officemanager Gera Swartz (06 - 30 16 94 85).

Bestuurder                                            Joke Tillemans
Hoofd HRM (interim)                          Susan Lagerwerf                
Beleidsmedewerker ontwikkeling     Nicole Westhoff
Beleidsmedewerker ondersteuning
   en trajectbegeleider                          Adri van der Loop
Business controller                              Eric Hoegee
Medewerker HRM (onderwijs)           Maartje van de Ven
Medewerker HRM (opvang)               Lotte Ketelaars
Assistent controller                             Esther van der Locht
Senior financieel medewerker           Bianca Penninx-van den Heuvel
Financieel medewerker                      Claudia van Moorsel-van Tilburg
Officemanager                                     Gera Swartz

Postadres                                           Postbus 15, 5400 AA UDEN 
Bezoekadres                                      Meerloseweg 3, 5402 XH UDEN
Centraal e-mailadres                        
info@kiemuden.nl 
Telefoonnummer                              0413 - 33 23 96 

Raad van Toezicht

Bart van Diepenbeek                        Voorzitter
Hans van Haren                                 lid
Paul Hellings                                      lid
Josine Schuts                                    lid
Conny Moonen                                  lid
Ben Franssen                                     lid
Johannes Versluijs                           lid

Organogram

Klik hier voor het organogram van Kiem.