Saamhorigheid, Verbinding en Eenheid

Wie  zijn we

Kiem is een onderwijs- en opvangorganisatie in de gemeente Uden (Uden, Volkel en Odiliapeel).
Onder het bestuur van Kiem vallen twaalf kindcentra/basisscholen en één school voor speciaal onderwijs. 

Kiem verzorgt - met in totaal zo'n 275 medewerkers - onderwijs aan circa 2750 leerlingen van het basisonderwijs. Daarnaast verzorgt Kiem met circa 70 medewerkers op diverse locaties kinderopvang/buitenschoolse opvang en/of wordt samengewerkt met andere kindvoorzieningen.
Op Speelleercentrum De Wijde Wereld wordt integraal kinderopvang aangeboden. 

Organisatie 

Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Meerloseweg 3 in Uden.
Openingstijden: van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Tijdens de schoolvakanties is de bereikbaarheid beperkt. Bij calamiteiten kun je bellen met de officemanager Gera Swartz (06 - 30 16 94 85).

Bestuurder                                         Joke Tillemans
Hoofd HRM (interim)                       Julika Teerhuis                 
Stafmedewerker Opvang                 Nicole Westhoff
Medewerker HRM (onderwijs)        Maartje van de Ven
Medewerker HRM (opvang)            Lotte Ketelaars
Business controller                          Eric Hoegee
Senior financieel medewerker        Esther van der Locht
Senior financieel medewerker        Bianca Penninx-van den Heuvel
Financieel medewerker                   Claudia van Moorsel-van Tilburg
Officemanager                                  Gera Swartz

Postadres                                           Postbus 15, 5400 AA UDEN 
Bezoekadres                                      Meerloseweg 3, 5402 XH UDEN
Centraal e-mailadres                        
info@kiemuden.nl 
Telefoonnummer                              0413 - 33 23 96 

Raad van Toezicht

Bart van Diepenbeek                        Voorzitter
Maud van Erp                                     lid
Hans van Haren                                 lid
Paul Hellings                                      lid
Josine Schuts                                    lid


Organogram

Klik hier voor het organogram van Kiem.