Saamhorigheid, Verbinding en Eenheid

Wie  zijn we

Kiem is een onderwijs- en opvangorganisatie in de gemeente Maashorst (in de plaatsen Uden, Volkel en Odiliapeel).
Onder het bestuur van Kiem vallen twaalf kindcentra/basisscholen en één school voor speciaal onderwijs. 

Kiem verzorgt - met in totaal zo'n 415 medewerkers onderwijs aan circa 2800 leerlingen van het basisonderwijs en aan ruim 1150 kinderen kinderopvang en buitenschoolse opvang. Op een aantal kindcentra wordt samengewerkt met Kanteel kinderopvang. Op Speelleercentrum De Wijde Wereld wordt integraal kinderopvang aangeboden. 

Organisatie 

Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Meerloseweg 3 in Uden.
Openingstijden: van maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Op vrijdag is het kantoor gesloten. Tijdens de schoolvakanties is de bereikbaarheid beperkt. Bij calamiteiten kun je bellen met de officemanager Gera Swartz (06 - 30 16 94 85).

Bestuurder                                                                            Joke Tillemans
Directeur bedrijfsvoering                                                    Eric Hoegee         
Directeur kwaliteit en ontwikkeling                                   Nicole Westhoff
Beleidsmedewerker ondersteuning/
    trajectbegeleider  passend onderwijs                          Adri van der Loop
Adviseur HRM (interim)                                                      Marianne van Schijndel (vanaf 01-08-2023)
Medewerker HRM (onderwijs)                                           Maartje van de Ven
Medewerker HRM (opvang)                                               Lotte Ketelaars
Assistent controller                                                             Esther van der Locht
Senior financieel medewerker                                           Bianca Penninx-van den Heuvel
Medewerker financiële en facilitaire adm.                      Claudia van Moorsel-van Tilburg
Pedagogisch coach Kiem opvang                                    Nicole van Montfort
Student- en starterscoach                                                 Anke Geerts
Grafisch vormgever                                                             Ingeborg Vriends 
ICT-regisseur                                                                        Wim van der Veen
Officemanager                                                                     Caroline Veekens
Officemanager                                                                     Gera Swartz


Postadres                                           Postbus 15, 5400 AA UDEN 
Bezoekadres                                      Meerloseweg 3, 5402 XH UDEN
Centraal e-mailadres                        
info@kiemuden.nl 
Telefoonnummer                              0413 - 33 23 96 

Raad van Toezicht

Conny Moonen                                  voorzitter
Hans van Haren                                 lid
Paul Hellings                                      lid
Josine Schuts                                    lid
Ben Franssen                                     lid
Johannes Versluijs                           lid

Organogram

Klik hier voor het organogram van Kiem