Saamhorigheid, verbinding en eenheid

De kindcentra van Kiemuden onderwijs en opvang:

Vervangingsproblematiek

Zoals u uit de media heeft vernomen kampt Nederland met een groeiend lerarentekort. Daardoor wordt het vinden van vervangers en/of het invullen van vacatures steeds moeilijker. Kiem heeft een vervangingsprotocol opgesteld.  Ouders/verzorgers van Kiem zijn hierover al geïnformeerd middels deze brief.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Informatie voor ouders/verzorgers
Protocol dossiervorming en gegevensuitwisseling

Notitie Privacy en datalekken

Klachtenregeling

​​Heeft u een klacht en wilt u daar melding van maken? Wij helpen u daar graag bij.
Lees hier welke stappen u kunt ondernemen.

Kiem onderwijs en opvang is aangesloten bij de klachtencommissie van stichting KOMM
Postbus 1040, 5602 BA Eindhoven
Telefoon: +31(0)6 158 849 73; email: m.arends@komm.nl
Kijk voor de klachtenregeling en overige informatie op  www.komm.nl

Overige documenten

Protocol time-out, schorsing en verwijdering
Gedragscode
Verslag Inspectie vierjaarlijks onderzoek mei 2018

Externe begeleiding  onder schooltijd

Binnen de Kiem-scholen komt het steeds vaker voor dat er, naast de geboden hulp binnen school, externe begeleiding of ondersteuning geboden/aanbevolen wordt. Kiem heeft om die reden hierover beleid vastgesteld. Lees hierover meer.


 Vakantieperiodes 2018 - 2019

Herfstvakantie                  15 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie                    24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Carnavalsvakantie            4 maart t/m 8 maart 2019
2e Paasdag                         22 april 2019
Meivakantie                      22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart                       30 en 31 mei 2019
2e Pinksterdag                  10 juni 2019
Zomervakantie                 8 juli t/m 16 augustus 2019

Vakantieperiodes 2019 - 2020

Herfstvakantie                  14 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie                    23 december 2018 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie            24 februari t/m 28 februari 2020
Tweede paasdag              13 april 2020
Meivakantie                      20 april t/m 1 mei 2020
Bevrijdingsdag                  5 mei 2020
Hemelvaart                       21 en 22 mei 2020
Tweede pinksterdag        1 juni 2020
Zomervakantie                 13 juli t/m 21 augustus 2020

 

 

 

Contact

Kiem Onderwijs en Opvang
Meerloseweg 3
5402 XH Uden

Postbus 15
5400 AA UDEN
T 0413 332396

info@kiemuden.nl

Agenda

Locations:
select
No events to display.

Nieuwsbrief