Saamhorigheid, verbinding en eenheid

Vervangersmeldpunt

Kiem heeft voor haar 13 scholen gedurende het gehele schooljaar behoefte aan invalleerkrachten.  Vervanging kan nodig zijn voor een incidentele dag of voor meerdere dagen in de week. Soms ook voor een langere periode, parttime danwel fulltime.

Indien je belangstelling hebt om in te vallen op de scholen van Kiem maar ook op scholen van andere stichtingen in de regio dan kun je je als invaller aanmelden bij CPV-Ingenium. Meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden kun je vinden op www.cpv-ingenium.nl

Klik hieronder op de nieuwsbrief
Nieuwsbrief Ingenium voor vervangers Kiem onderwijs en opvang en SKPO Novum juni 2016.pdf

Het is voor invallers verplicht in het bezit te zijn van een geldige verklaring omtrent gedrag.

Contact

Kiem Onderwijs en Opvang
Meerloseweg 3
5402 XH Uden

Postbus 15
5400 AA UDEN
T 0413 332396

info@kiemuden.nl

Agenda

Locations:
select
No events to display.

Nieuwsbrief