Kiem viert 50-jarig bestaan

23 september 2019
De vlag gaat uit bij de Stichting Kiem Onderwijs en Opvang. De koepel van dertien kindcentra in de gemeente Uden bestaat een halve eeuw, reden voor drie feestjes. 

De koepel kende al die tijd groei. Is de maximale grootte bereikt? Of moet de organisatie nog groter worden in de toekomst? Dat is de vraag. ,,Directeuren moeten elkaar wel blijven kennen. Soms zijn organisaties zo groot dat dat niet meer kan. Dat moet je niet willen”, reageren directeur Jeanne van den Brand van kindcentrum Aventurijn en manager Inhoud en Beleid van Kiem Nicole Westhoff. Hoe ziet Kiem er over vijftig jaar uit? Van den Brand en Westhoff tasten in het duister. ,,We hopen van harte dat wij dan nog steeds een gemeenschap zijn waar alle kinderen evenveel kansen hebben.”

Voordelen
De ontwikkeling van basisscholen naar kindcentra de afgelopen jaren biedt veel voordelen, vinden Van den Brand en Westhoff.  ,,Ouders willen een vertrouwde plek voor hun kinderen met één pedagogische visie. De medewerker van de buitenschoolse opvang kent de leraar en andersom. De lijntjes zijn heel kort geworden.” Scholen kunnen volgens hen dankzij kindcentra ook beter het hoofd bieden aan dreigende personeelstekorten. ,,Personeel in kindcentra is makkelijker breed inzetbaar binnen opvang en onderwijs.” Hard nodig, want de pabo levert maar weinig afgestudeerde krachten af. ,,In het hele eerste jaar in Veghel zitten maar 22 studenten. Het vak moet echt aantrekkelijker worden gemaakt. Het is belangrijk dat jonge professionals voldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebben.”

Een halve eeuw geleden zag de Stichting Katholiek Onderwijs Uden (SKOU) het licht, later heette het de Stichting Katholiek Onderwijs Gemeente Uden (SKOGU) en tegenwoordig dus Kiem Onderwijs en Opvang. Vaker dan ooit wordt samengewerkt met het openbaar onderwijs in Uden, bijvoorbeeld door samengaan in één gebouw. Van den Brand en Westhoff vinden het belangrijk dat ouders en kinderen wel wat te kiezen blijven hebben. ,,Daarom is het bijvoorbeeld ook goed dat de ene school daltononderwijs aanbiedt en weer een andere school ervaringsgericht onderwijs.” 

Ontwikkeling
Kinderopvang wordt steeds belangrijker want die draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, menen Van den Brand en Westhoff. ,,Zeker in de categorie van 0- tot 4-jarigen. Alleen al voor de ontwikkeling van hun taalgevoel. In België hebben kinderen niet voor niets vanaf twee jaar al recht op educatie.” Kiem werkt daarnaast bewust samen met andere maatschappelijke organisaties. Zoals de gemeente, de Jeugdzorg en wijkorganisaties. Want, zeggen de twee: ,,It takes a village to raise a child.”

Op donderdag 26 september gaan alle circa 2750 kinderen van Kiem naar Hemelrijk voor een grote feestdag inclusief frietje, ranja en ijsje. Voor huidige personeelsleden en pensionado’s die na 2015 zijn afgezwaaid is er in november een back-to- the-sixtiesfeest in Kasteel Henkenshage in Sint-Oedenrode. In diezelfde maand is er een reünie voor alle oud-medewerkers. Ook de 90-jarige Jo Geurts wordt dan verwacht, een medewerker van het eerste uur. Zij was hoofd van de kleuterleidsters. 
Media
  • kiem foto BD