Saamhorigheid, verbinding en eenheid

In de GMR van de Kiem zitten 4 ouders en 4 personeelsleden. Deze 8 personen komen zo'n 10 keer per jaar bij elkaar voor een vergadering. Tijdens die bijeenkomsten praten ze over van alles wat Kiem aangaat.  

Daarnaast bezoeken zij in tweetallen tenminste één keer per jaar de MR-en

De huidige leden van de GMR zijn: 
​Personeelsgeleding​ Oudergeleding ​
​​Kim Verweij (voorzitter tijdelijk) ​Marc Pruijssers
Kim Verweij (secretaris) Dorus Rijkers

​Vincent Verstraten

​Lidy van der Valk
​Notulant: Tonke van Haandel​
 
De GMR is bereikbaar via: gmr@kiemuden.nl

Contact

Kiem Onderwijs en Opvang
Meerloseweg 3
5402 XH Uden

Postbus 15
5400 AA UDEN
T 0413 332396

info@kiemuden.nl

Agenda

Locations:
select
No events to display.

Nieuwsbrief