Saamhorigheid, verbinding en eenheid
Op deze pagina vindt u achtergrond informatie van de GMR.
Hier onder vindt u de belangrijkste informatie voor  mr-leden van Kiem.
De reglementen zijn aangepast aan WMS 2017

GMR Jaarverslag 2016-2017

Huishoudelijk Reglement MR 2014.docx

Huishoudelijk Reglement MR 2014.pdf

Reglement_GMR_Kiem_maart_2017.pdf

Reglement_MR_Kiem_maart_2017.pdf

Reglement_MR_Kiem_maart_2017.docx

Statuut Medezeggenschap Kiem 2014.pdf

basiscursus 2018

 

Contact

Kiem Onderwijs en Opvang
Meerloseweg 3
5402 XH Uden

Postbus 15
5400 AA UDEN
T 0413 332396

info@kiemuden.nl

Agenda

Locations:
select
No events to display.

Nieuwsbrief