Saamhorigheid, verbinding en eenheid


Tot en met 31 juli 2019 had Kiem een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
Vanaf 1 augustus 2019 heeft Kiem een Centrale Kindcentrum Raad (CKR). Notulen van de vergaderingen worden op deze pagina gepubliceerd.

Schooljaar 2019-2020:
Notulen 190902

Schooljaar 2018-2019:
Notulen 190604
Notulen 190418
Notulen 190214
Notulen 181213
Notulen 181113
Notulen 181011
Contact

Kiem Onderwijs en Opvang
Meerloseweg 3
5402 XH Uden

Postbus 15
5400 AA UDEN
T 0413 332396

info@kiemuden.nl

Agenda

Locations:
select
No events to display.

Nieuwsbrief