Saamhorigheid, verbinding en eenheid

In de CKR (Centrale Kindcentrum Raad) van Kiem zitten 4 ouders en 4 personeelsleden van onderwijs en 1 ouder en 1 personeelslid van opvang. Deze 10 personen komen zo'n 10 keer per jaar bij elkaar voor een vergadering. Tijdens die bijeenkomsten praten ze over van alles wat Kiem aangaat.  

Daarnaast bezoeken zij in tweetallen tenminste één keer per jaar de KR-en

De huidige leden van de CKR zijn: 
​Personeelsgeleding​ Oudergeleding ​  Personeelsgeleding   Opvang

 Oudergeleding   Opvang 
​​Kim Verweij
(voorzitter tijdelijk)
​Marc Pruijssers  Imke Smits  Rinske Sanders 
Kim Verweij 
(secretaris)
Dorus Rijkers    

​Vincent Verstraten

​René van der Burgt    
​Lidy van der Valk ​Rogier van der Kooy Versteeg    

Notulant:

Tonke van Haandel​
   
 
De CKR is bereikbaar via: gmr@kiemuden.nl

Contact

Kiem Onderwijs en Opvang
Meerloseweg 3
5402 XH Uden

Postbus 15
5400 AA UDEN
T 0413 332396

info@kiemuden.nl

Agenda

Locations:
select
No events to display.

Nieuwsbrief