Saamhorigheid, verbinding en eenheid

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) vervangen door de Centrale Kindcentrum Raad (CKR). Dat houdt in dat naast medewerkers en ouders/verzorgers van Kiem onderwijs ook medewerkers en ouders/verzorgers van Kiem opvang zeggenschap hebben op de kindcentra van Kiem waar kinderopvang plaatsvindt.
De CKR staat voor beleid en besluitvorming binnen KIEM, van thema’s die locatie-overschrijdend zijn.

 

Klik hier voor het Reglement medezeggenschap IKC-raad
Klik hier voor het Medezeggenschapsstatuut CKR

 

Contact

Kiem Onderwijs en Opvang
Meerloseweg 3
5402 XH Uden

Postbus 15
5400 AA UDEN
T 0413 332396

info@kiemuden.nl

Agenda

Locations:
select
No events to display.

Nieuwsbrief