Saamhorigheid, verbinding en eenheid

Welkom op de site van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Kiem.

Op deze site vindt u alle informatie over en van de GMR

Contact

Kiem Onderwijs en Opvang
Meerloseweg 3
5402 XH Uden

Postbus 15
5400 AA UDEN
T 0413 332396

info@kiemuden.nl

Agenda

Locations:
select
No events to display.

Nieuwsbrief