Saamhorigheid, verbinding en eenheid

ONZE DRIJFVEREN

Wij geloven dat het bij ontwikkeling altijd gaat om de volgende vier waarden: Geluk, Autonomie, Energie en Leren voor het leven. Wij pleiten ervoor om de kiem van enthousiasme te koesteren.

Leerlingen worden gelukkig van positieve en gelukkige leerkrachten, die weten wie ze zijn en bewuste keuzes maken, leerkrachten die hun energie evenwichtig verdelen en willen blijven leren. Leren en ontwikkelen vergroot bovendien de kansen op een vruchtbaar en prettig leven. Vooral als dat mag plaatsvinden vanuit eigen regie en met zelfverantwoordelijkheid. Leren en ontwikkelen zal daarnaast natuurlijker verlopen als kinderen vanuit eigen kracht kunnen werken aan betekenisvolle activiteiten die energie geven.

Geluk kunnen we benaderen vanuit drie perspectieven:
• In de eerste persoon richt ik mij op mezelf en hoe het met mij gaat;
• In de tweede persoon richten wij ons op iemand anders, die wij als medemens beschouwen;
• In de derde persoon richten we ons op de wereld, hoe we kunnen bijdragen en wat het ons brengt.

De genoemde vier waarden geven voeding aan onze missie:

KIEM STIMULEERT IEDER KIND TOT OPTIMALE ONTWIKKELING, ALTIJD EN OVERAL


Dat is onze kernopdracht, dat wat we in onze kindcentra en met onze partners elke dag waarmaken. 

ONZE GROEIGEBIEDEN

Dit zijn de drie groeigebieden waar we op onze kindcentra met nadruk energie aan willen geven: ‘Kracht in ieder kind, Kracht in elke professional en Kracht in de verbinding’.

Groeien in relatie
Ieder groeigebied heeft eigen vertakkingen, blaadjes en bloemen, de zichtbare uitdrukkingen van onze inspanningen. Volgens emeritus-hoogleraar orthopedagogiek Luc Stevens hangt het succes van ontwikkeling samen met de behoefte aan relatie, autonomie en competentie. ‘Anderen waarderen mij en willen met mij omgaan, ik kan het zelf (of met hulp van anderen) en ik heb geloof en plezier in mijn eigen kunnen.’

Om ons eerste groeidoel ‘Kracht in ieder kind’ te verwezenlijken, zullen we tegelijk aandacht moeten schenken aan de andere twee groeidoelen. We zullen zowel naar binnen als naar buiten moeten kijken. Naar binnen, omdat elke ontwikkeling begint met zelfkennis, de moed om naar jezelf te kijken en te willen blijven leren. Naar buiten, omdat we alleen in verbinding tot nieuwe inzichten komen. En omdat we elkaar nodig hebben om onze doelen te verwezenlijken. De komende jaren gaan we met elkaar onze groeidoelen zichtbaar maken op onze kindcentra. Bij alles wat we doen, zullen we toetsen of het natuurlijk past op deze groeidoelen. 
 

Contact

Kiem Onderwijs en Opvang
Meerloseweg 3
5402 XH Uden

Postbus 15
5400 AA UDEN
T 0413 332396

info@kiemuden.nl

Agenda

Locations:
select
No events to display.

Nieuwsbrief