Saamhorigheid, verbinding en eenheid

College van bestuur

Dhr.  B. Schoemaker

 

Raad van toezicht

Mw. J. de Vroomen-Smits RA  (voorzitter)

Dhr. D. Reith (vice-voorzitter)

Mw. mr. M. van Erp

Dhr. drs. B. van Diepenbeek

Dhr. ir. J. van Haren

Mw. drs. J. Schuts

Dhr. P. HellingsContact

Kiem Onderwijs en Opvang
Meerloseweg 3
5402 XH Uden

Postbus 15
5400 AA UDEN
T 0413 332396

info@kiemuden.nl

Agenda

Locations:
select
No events to display.

Nieuwsbrief